Valitse sopiva lainanantaja

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
P2P FINLAND OY ( jäljempänä CreditGuru)
Y-tunnus: 2474566-4
Postiosoite:
PL 323
00121
Helsinki
Puhelin 0600 922 42 (2,95 €/min + pvm)
(ark. klo 10-15)
Sähköposti: https://creditguru.ch/fi/asiakaspalvelu/

2. Rekisterin nimi
CREDITGURU:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteiden hoitaminen ja liiketapahtumien toteuttaminen, suoramarkkinointi sekä lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään CREDITGURU:n päätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja – kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, CREDITGURU:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun yhteydessä muutetut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Creditguru voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle sekä markkinointitarkoituksiin kohdassa 9 kuvatulla tavalla. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. Markkinointi
Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Creditguru:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Creditguru voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (Henkilötietolain 26 §). Pyynnöt tietojen tarkastamiseen tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteella:
CREDITGURU
PL 323
00121
Helsinki

11. Korjaamisoikeus
Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

12. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen: https://creditguru.ch/fi/asiakaspalvelu/

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Tämä oikeudellinen huomautus koskee www.creditguru.ch – verkkotunnuksen alaisia Internet – sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Creditguru välittää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Creditguru varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.

Creditguru:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet – sivuille. Creditguru on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Creditguru ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Creditguru vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

Creditguru pidättää kaikki tekijänoikeudet sivuilla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan.

Creditguru:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Creditguru:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.